Základná škola, Vazovova 4, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/04/2023 25/04/2023 Stiahnuť správu