Základná škola, Uzovské Pekľany 131

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/11/2023 23/11/2023 Stiahnuť správu
2. 23/11/2023 23/11/2023 Stiahnuť správu