Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 05/05/2022 10/05/2022 Stiahnuť správu