Základná škola, Ul. M. R. Štefánika č. 17, Žiar nad Hronom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 28/03/2022 30/03/2022 Stiahnuť správu
2. 09/11/2022 09/11/2022 Stiahnuť správu