Základná škola, Ul. Dr. Janského č. 2, Žiar nad Hronom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/04/2022 22/04/2022 Stiahnuť správu