Základná škola, Turnianska 10, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/02/2023 14/02/2023 Stiahnuť správu