Základná škola Slovenského národného povstania, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu
3. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu
4. 12/04/2023 13/04/2023 Stiahnuť správu