Základná škola sv. Vincenta, Námestie A. Hlinku 22, Ružomberok

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/12/2022 02/12/2022 Stiahnuť správu
2. 07/04/2022 11/04/2022 Stiahnuť správu