Základná škola, Staré Hory 327

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/12/2022 11/01/2023 Stiahnuť správu