Základná škola, Školská 851/4, Veľké Zálužie

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 28/04/2023 28/04/2023 Stiahnuť správu