Základná škola, Školská 424, Vechec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/01/2023 18/01/2023 Stiahnuť správu