Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Školská 784/8, Zlaté Klasy – Nagymagyar

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 07/04/2022 Stiahnuť správu