Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským , Širkovce 27 – Magyar Tannyelvű Alapiskola, Serke 27

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/06/2023 09/06/2023 Stiahnuť správu