Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Šíd 241

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 13/03/2024 14/03/2024 Stiahnuť správu