Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Čakanovce 28

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/11/2023 16/11/2023 Stiahnuť správu