Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/12/2022 07/12/2022 Stiahnuť správu