Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 784/8, Zlaté Klasy – Nagymagyar

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/11/2023 07/11/2023 Stiahnuť správu