Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 7, Tomášov

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/03/2022 14/03/2022 Stiahnuť správu