Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, – Školská 4, Streda nad Bodrogom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/03/2022 08/03/2022 Stiahnuť správu