Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školská 220, Svätuše

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 08/02/2023 10/02/2023 Stiahnuť správu