Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Peder-Péder 119

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 02/03/2022 03/03/2022 Stiahnuť správu