Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Ohrady 20 – Csallóközkürt

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 23/02/2022 09/03/2022 Stiahnuť správu