Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Kostolná 112/15, Ladmovce

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/02/2024 08/02/2024 Stiahnuť správu