Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Čičarovce 109

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2024 18/01/2024 Stiahnuť správu