Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Bešeňov 628

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/06/2022 10/06/2022 Stiahnuť správu