Základná škola s materskou školou Vladimíra Mináča, Ulica 9. mája 718, Klenovec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2022 17/01/2022 Stiahnuť správu