Základná škola s materskou školou, Utekáč 821

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/05/2023 23/06/2023 Stiahnuť správu