Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu