Základná škola s materskou školou, Ulica Ivana Krasku 29, Trnava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/11/2023 21/11/2023 Stiahnuť správu