Základná škola s materskou školou, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 25/05/2023 26/06/2023 Stiahnuť správu
2. 13/04/2023 14/04/2023 Stiahnuť správu