Základná škola s materskou školou, Ul. Školská č. 339, Važec

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 19/09/2022 19/09/2022 Stiahnuť správu
2. 07/02/2024 09/02/2024 Stiahnuť správu