Základná škola s materskou školou, Ul. 1. mája 3, Báhoň

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu