Základná škola s materskou školou, Torysa 26 a Elokované pracovisko Torysa 339 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Torysa 26

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 10/01/2024 10/01/2024 Stiahnuť správu