Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej, Ul. T. Vansovej 353/3, Zvolenská Slatina

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 11/10/2023 12/10/2023 Stiahnuť správu