Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 21/10/2022 21/10/2022 Stiahnuť správu