Základná škola s materskou školou, Tajovského 2, Badín

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/11/2023 20/11/2023 Stiahnuť správu