Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 09/02/2022 11/02/2022 Stiahnuť správu