Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 20/03/2024 Stiahnuť správu