Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, Stará Ľubovňa

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 18/05/2022 18/05/2022 Stiahnuť správu