Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/02/2023 16/02/2023 Stiahnuť správu