Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 16/02/2023 16/02/2023 Stiahnuť správu
2. 21/03/2022 24/03/2022 Stiahnuť správu
3. 21/03/2022 24/03/2022 Stiahnuť správu
4. 03/11/2023 03/11/2023 Stiahnuť správu