Základná škola s materskou školou, Stráne pod Tatrami 33 a Elokované pracovisko, Stráne pod Tatrami 166 ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Stráne pod Tatrami 33

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/12/2023 13/12/2023 Stiahnuť správu