Základná škola s materskou školou, Stará Kremnička 33

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 07/12/2022 07/12/2022 Stiahnuť správu
2. 12/01/2022 17/01/2022 Stiahnuť správu
3. 12/01/2022 03/05/2022 Stiahnuť správu
4. 05/02/2024 07/02/2024 Stiahnuť správu