Základná škola s materskou školou, Staničná 324, Liesek

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 22/03/2023 22/03/2023 Stiahnuť správu
2. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu