Základná škola s materskou školou, SNP 158/20, Kalinovo

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 30/01/2023 01/02/2023 Stiahnuť správu