Základná škola s materskou školou, Školská 528, Veľké Ripňany

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 29/11/2022 29/11/2022 Stiahnuť správu
2. 11/04/2022 13/04/2022 Stiahnuť správu