Základná škola s materskou školou, Školská 490, Teplička nad Váhom

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 06/04/2022 06/04/2022 Stiahnuť správu