Základná škola s materskou školou Sándora Petőfiho s vyučovacím jazykom maďarským – Patőfi Sándor Alapiskola és Óvoda, Richterova 1171, Sládkovičovo – Diószeg

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 20/03/2024 21/03/2024 Stiahnuť správu