Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Belina 185

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 04/10/2023 05/10/2023 Stiahnuť správu