Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Záhradná 202, Jahodná – Eperjes

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 15/05/2023 16/05/2023 Stiahnuť správu