Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratislava

Číslo správy Začiatok inšpekcie Koniec inšpekcie Správa na stiahnutie
1. 17/01/2023 19/01/2023 Stiahnuť správu